Bảng Xếp Hạng Danh Tiếng Của Các Thành Viên Running Man Trong Tháng 5/2024

Bảng Xếp Hạng Danh Tiếng Của Các Thành Viên Running Man Trong Tháng 5/2024

 

Viện Nghiên cứu Kinh doanh Hàn Quốc đã công bố bảng xếp hạng danh tiếng thương hiệu nghệ sĩ giải trí tháng 5/2024. 

​Viện nghiên cứu danh tiếng doanh nghiệp Hàn Quốc đã phân tích 38.297.007 dữ liệu lớn về thương hiệu của 50 đài truyền hình giải trí từ ngày 4 tháng 4 năm 2024 đến ngày 4 tháng 5 năm 2024 để xác định mức độ tham gia của thương hiệu người tiêu dùng vào các đài truyền hình giải trí, khối lượng truyền thông, sự tham gia và lưu lượng truy cập của người tiêu dùng, Khối lượng cuộc trò chuyện trên phương tiện truyền thông xã hội đã được đo lường. 

Bảng Xếp Hạng Danh Tiếng Của Các Thành Viên Running Man Trong Tháng 5/2024

Trong tháng này, Yoo Jae Suk bị tụt hạng đứng vị trí thứ 2 với chỉ số danh tiếng thương hiệu là 2.032.402 điểm. Kim Jong Kook có bước tiến nhẹ trên bảng xếp hạng, khi nam nghệ sĩ đứng vị trí thứ 6 với tổng điểm danh tiếng 1.099.135 điểm, tăng 1 hạng so với tháng trước. 740.587 điểm, HaHa có bước đột phá trên bảng xếp hạng tháng vừa qua, từ vị trí thứ 36 nam nghệ sĩ leo lên đứng vị trí thứ 20. Ở vị trí thứ 38, Song Ji Hyo với 561.596 điểm, giảm 19 hạng so với tháng trước.

Bảng Xếp Hạng Danh Tiếng Của Các Thành Viên Running Man Trong Tháng 5/2024

Cũng trong tháng vừa qua, chương trình Running Man tiếp tục duy trì vị trí thứ 2 với chỉ số danh tiếng thương hiệu là 4.393.677 điểm, đánh dấu mức tăng 5,98% về số điểm kể từ tháng 4.

Lượt bình luận

Previous Post Next Post