Bảng Xếp Hạng Danh Tiếng Của Các Thành Viên Running Man Trong Tháng 11/2023

Bảng Xếp Hạng Danh Tiếng Của Các Thành Viên Running Man Trong Tháng 10/2023


Viện nghiên cứu kinh doanh Hàn Quốc đã công bố bảng xếp hạng danh tiếng thương hiệu tháng này dành cho các ngôi sao giải trí! 

@runningmanvietnamnews Bảng Xếp Hạng Danh Tiếng Của Các Thành Viên Running Man Tháng 11/2023 #runningman #runningmanontiktok #yoojaesuk ♬ nhạc nền - Running Man Viet Nam News

Bảng xếp hạng được xác định thông qua phân tích sự tham gia của người xem, mức độ phủ sóng truyền thông, tương tác và chỉ số nhận thức cộng đồng của 50 nghệ sĩ giải trí nổi tiếng, sử dụng dữ liệu lớn được thu thập từ ngày 4 tháng 10 đến ngày 4 tháng 11.

Bảng Xếp Hạng Danh Tiếng Của Các Thành Viên Running Man Trong Tháng 10/2023


Yoo Jae Suk vẫn tiếp tục giữ vững vị trí đứng đầu danh sách tháng này, với chỉ số danh tiếng thương hiệu là 1.851.130 điểm trong tháng 11. Các cụm từ xếp hạng cao trong phân tích từ khóa của Yoo Jae Suk bao gồm “You Quiz on the Block”, “ Running Man ” và “ How Do You Play?

Bảng Xếp Hạng Danh Tiếng Của Các Thành Viên Running Man Trong Tháng 10/2023

Trong khi đó, các thành viên Running Man lần lượt xếp ở các vị trí sau: Kim Jong Kook đứng vị trí thứ 9 với 1.097.164 điểm (giảm -6 hạng so với tháng trước). Trong khi đó, Song Ji Hyo có bước đột phá từ vị trí 33 lên vị trí 17 với tổng số điểm 762.851 điểm. HaHa với số điểm 719.837 điểm xếp ở vị trí thứ 20 (tăng 13 hạng so với tháng trước). Đứng vị trí thứ 43 là Ji Suk Jin với 406.706 điểm (giảm 12 hạng). Với tổng điểm 482.703 điểm, Yang Se Chan xếp vị trí 40 (tăng 6 hạng).

Lượt bình luận

Previous Post Next Post