Bảng Xếp Hạng Danh Tiếng Của Các Thành Viên Running Man Trong Tháng 2/2024

 Viện Nghiên cứu Kinh doanh Hàn Quốc đã công bố bảng xếp hạng danh tiếng thương hiệu nghệ sĩ giải trí tháng 2/2024. 

Bảng Xếp Hạng Danh Tiếng Của Các Thành Viên Running Man Trong Tháng 2/2024


Bảng xếp hạng được xác định thông qua phân tích sự tham gia của người tiêu dùng, mức độ phủ sóng truyền thông, tương tác và chỉ số nhận thức cộng đồng của 50 nghệ sĩ giải trí nổi tiếng, sử dụng dữ liệu lớn được thu thập từ ngày 3 tháng 1 đến ngày 3 tháng 2.

Bảng Xếp Hạng Danh Tiếng Của Các Thành Viên Running Man Trong Tháng 2/2024


Trong tháng này, Yoo Jae Suk tiếp tục đứng vị trí thứ hai với chỉ số danh tiếng thương hiệu là 2.423.822 điểm, tăng 16.31% so với tháng 1. Trong khi đó, Kim Jong Kook tụt xuống hạng 6 với tổng điểm 1.843.912 giảm 1 hạng. Ở vị trí thứ 17, Haha với tổng điểm 880.346 giảm 4 hạng so với tháng trước.

Bảng Xếp Hạng Danh Tiếng Của Các Thành Viên Running Man Trong Tháng 2/2024


Cũng giống như hai người đàn anh, Song Ji Hyo với tổng điểm 824.675 đứng ở vị trí thứ 21 giảm 3 hạng. Và thành viên cuối cùng, Yang Se Chan cũng tụt hạng nhiều khi anh chàng đứng vị trí thứ 33 với tổng điểm 566.196 giảm 12 hạng

Lượt bình luận

Previous Post Next Post