Bảng xếp hạng danh tiếng thương thiệu tháng 10, Running Man tiếp tục nằm trong TOP đầu

Bảng xếp hạng danh tiếng thương thiệu tháng 10, Running Man tiếp tục nằm trong TOP đầu

Kết quả của bảng xếp hạng danh tiếng thương hiệu các chương trình truyền hình tháng 10 đã được công bố.

Vào ngày 2/10 viện nghiên cứu danh tiếng Doanh nghiệp Hàn Quốc đã công bố thứ hạng "danh tiếng thương hiệu các chương trình truyền hình tháng 10".

Bảng xếp hạng danh tiếng thương thiệu tháng 10, Running Man tiếp tục nằm trong TOP đầu


Theo kết quả được công bố, chương trình "I Live Alone" của đài MBC đã có bước nhảy vọt dẫn đầu bảng xếp hạng tháng 10 này. Đứng vị trí thứ 2 và ba lần lượt là các chương trình của nhà đài SBS là My Little Old Boy và Running Man.

Bảng xếp hạng danh tiếng thương thiệu tháng 10, Running Man tiếp tục nằm trong TOP đầu


Bảng xếp hạng dựa trên các dữ liệu đánh giá mức độ quan tâm của khán giả. I Love Alone ghi nhận chỉ số danh tiếng thương hiệu là 6.722.730 bỏ xa vị trí thứ 2 là My Little Old Boy với 5.266.257 điểm và Running Man 4.300.048 điểm. Trong tháng này chỉ số quan tâm của khán giả đối với các chương trình truyền hình tăng cao với tỷ lệ tăng 27,21%.

Bảng xếp hạng danh tiếng thương thiệu tháng 10, Running Man tiếp tục nằm trong TOP đầu

Bảng xếp hạng danh tiếng thương thiệu tháng 10, Running Man tiếp tục nằm trong TOP đầu30 chương trình truyền hình Hàn Quốc hàng đầu trong bảng xếp hạng 'Danh tiếng thương hiệu' chương trình truyền hình Hàn Quốc tháng 10 gồm:  I Live Alone’, ‘My Little Old Boy’, ‘Running Man’, ‘Radio Star’, ‘National Singing Contest’, ‘I’m Solo’, ‘The National Singer’ , ‘Knowing Bros’, ‘2 Days 1 Night’, ‘Street Man Fighter’, ‘Girls Hitting Goals’, ‘Europe Outside the Tent’, ‘A Clean Sweep’, ‘Immortal Song 2’, ‘Gayo Stage’, ‘Delicious Guys’, ‘King of Mask Singer’, ‘Backpacker’, ‘Point of Omniscient Interfere’, ‘Hidden Singer’, ‘Dogs Are Incredible, ‘I Like Tuesday Nights’, ‘The story of the day when the tail was bitten’, ‘Same Bed, Different Dreams 2: You Are My Destiny’, ‘Animal Farm’, ‘The Return of Superman’, ‘I’m glad we don’t fight’, ‘Midnight Horror Story’, ‘The Butlers’, and ‘Groom’s Class’ were named.

Bảng xếp hạng danh tiếng thương thiệu tháng 10, Running Man tiếp tục nằm trong TOP đầu


Lượt bình luận

Previous Post Next Post